Newland Ủng hộ đồng bào Miền trung bị lũ lụt

  06/12/2016
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh Hải Dương về việc quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt trong những ngày vừa qua.

 

Công ty Cổ phần Đầu tư Newland đã phát động đến toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động trong toàn công ty dành ít nhất một ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Ban lãnh đạo Công ty đã thay mặt các bạn chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ qua UB MTTQ tỉnh Hải Dương để ủng hộ Miền Trung bão lụt.
 


 

Hiện nay, đời sống của người dân địa phương tại các tỉnh miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn. Với truyền thống “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc ta, việc ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt không đơn giản chỉ là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động mà còn là hành động thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái trong khó khăn, hoạn nạn.

Số tiền ủng hộ của công ty sẽ chung tay góp sức cùng các cơ quan Đoàn thể và đồng bào cả nước giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh Hải Dương về việc quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt trong những ngày vừa qua.

 

Tin tức mới

Xem tất cả