Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB một số công trình, dự án

  24/10/2018

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn đã đến khảo sát thực địa tại một số dự án do công ty cổ phần đầu tư Newland là chủ đầu tư

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh và đoàn kiểm tra thực địa.

      Sau khi nghe lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo về tình hình triển khai và những vướng mắc khó khăn còn tồn tại trong công tác GPMB tại những dự án mà Newland đang đầu tư... đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Tỉnh Hải Dương sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư của mình trên địa bàn tỉnh, đồng chí cũng chia sẻ những vướng mắc trong công tác hỗ trợ, đền bù GPMB nêu trên là thực tế đang xảy ra tại nhiều địa phương.

     Thời gian tới, Hải Dương nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung thực hiện hàng nghìn dự án, do vậy nhu cầu về thu hồi đất càng cao và trở thành thách thức lớn đối với phát triển kinh tế cũng như các vấn đề chính trị, xã hội của quốc gia. Để tháo gỡ vướng mắc, hạn chế những khiếu kiện về đất đai, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác GPMB đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, tự giác trong tổ chức thực hiện, nhất là người dân có đất nằm trong vùng dự án.

      Cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có dự án xây dựng công trình chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu, thường xuyên bám sát các địa bàn trọng điểm, có khó khăn về GPMB để triển khai thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao. Cần xây dựng, thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện công tác GPMB và các chủ trương, chính sách hỗ trợ công tác GPMB đúng quy định pháp luật. Chủ đầu tư, các đơn vị thi công tập trung phương tiện, nhân lực tổ chức thi công với phương châm bàn giao mặt bằng đến đâu thi công đến đó.

      Đồng thời phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành liên quan kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, những đối tượng xúi giục, kích động nhân dân làm trái chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Kịp thời khen thưởng, động viên những địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân nỗ lực thực hiện tốt công tác GPMB.

Một số hình ảnh của đoàn công tác:

 

Tin tức mới

Xem tất cả