Tuyển cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án

  08/12/2016

Tuyển cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án. Trực tiếp tham gia chỉ đạo kỹ thuật tại công trường xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị, công nghiệp, giao thông, thủy lợi

NEWLAND tuyển dụng cán bộ

  08/12/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Newland là một doanh nghiệp được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105006111 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17 tháng 11 năm 2010, vốn điều lệ là 258 tỷ đồng. Lĩnh lực hoạt động chủ yếu gồm: