BAN LÃNH ĐẠO

  06/12/2016

BAN LÃNH ĐẠO

 

Newland Invest., JSC luôn xác định yếu tố nhân lực là then chốt, tạo nên sự bền vững và phát triển của Công ty. Để bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực xây dựng và đầu tư trong những năm tới, Công ty sẽ xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý, lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, đầy nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, môi trường làm việc thân thiện để mỗi CB-CNV luôn tự hào mình là một thành viên trong đại gia đình Newland Invest., JSC. Công ty có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CB-CNV trong đó đề cao tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm và tính kỷ luật. Bộ máy Ban lãnh đạo gồm: gồm 8 người.

-  01 Chủ tịch Hội đồng quản trị

-  02 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

-  01 Tổng giám đốc

-  01 Phó Tổng giám đốc – Phụ trách Đầu tư – Dự án

-  01 Phó Tổng giám đốc – Phụ trách Kế hoạch kỹ thuật

-  01 Phó Tổng giám đốc – Phụ trách kinh doanh

-  01 Phó Tổng giám đốc – Phụ trách Tài chính – Kế toán

Tin tức mới

Xem tất cả