Newland ủng hộ phòng chống dịch COVID - 19

  18/08/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư Newland đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng ủng hộ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 thành phố Hải Dương và 10 triệu đồng ủng hộ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -