Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

  17/10/2018

Ban lãnh đạo Công ty cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh trong việc ban hành các cơ chế, chính sách và chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi để DN kinh doanh, phát triển, các doanh nhân có cơ hội phát huy tài năng, trí tuệ , đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt thời gian gần đây, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, nhưng hầu hết các DN trong tỉnh nói chung và Công ty cổ phần Đầu tư Newland nói riêng vẫn đứng vững và có bước phát triển khá, lợi nhuận và đời sống người lao động không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương những thành tích, kết quả mà Newland đã đạt được; đánh giá cao tính năng động, sáng tạo và hiệu quả đóng góp xã hội của doanh nghiệp, doanh nhân vào sự nghiệp phát triển chung. Đồng chí cho rằng, sự trưởng thành, lớn mạnh của các doanh nghiệp, doanh nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí mong rằng các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục phát huy, thể hiện rõ vai trò, thế mạnh của mình trong nền kinh tế, tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Tỉnh sẽ tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, thực hiện tốt cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả.

newlandgroup.vn

Tin tức mới

Xem tất cả