Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

  14/10/2017

Tại buổi làm việc Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương những thành tích, kết quả mà Newland đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao tính năng động, sáng tạo và hiệu quả đóng góp xã hội của công ty vào sự nghiệp phát triển chung. Đồng chí cho rằng, sự trưởng thành, lớn mạnh của các DN, doanh nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí mong rằng các DN, doanh nhân cần tiếp tục phát huy, thể hiện rõ vai trò, thế mạnh của mình trong nền kinh tế, tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Tỉnh sẽ tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, thực hiện tốt cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các DN, doanh nhân phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả.

 

Tin tức mới

Xem tất cả