Xác nhận hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường thuộc dự án KDC, thương mại dịch vụ phía bắc đường Nguyễn Lương Bằng

  28/07/2018

Sở xây dựng Hải Dương đã tiến hành kiểm tra thực tế hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu dân cư, thương mai dịch vụ phía bắc đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã thực hiện được một số công việc như sau:

-  Về đường giao thông: phần mặt đường đã thi công lớp BTN, phần vỉa hè và cây xanh đã cơ bản hoàn thành.

-  Về hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải: cơ bản đã hoàn thành.

-  Hệ thống điện chiếu sáng: tại các tuyến đường theo đề nghị xác nhận hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành.

-  Hệ thống điện sinh hoạt: hệ thống các đường ống kỹ thuật, hệ thống dây dẫn và các tủ điện trên các tuyến đường đã cơ bản hoàn thành.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ các quản lý chất lượng của dự án và khẩn trương hoàn thiện việc nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành theo quy định hiện hành của Nhà nước để sớm bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án về UBND thành phố Hải Dương.

newlandgroup.vn

 

Tin tức mới

Xem tất cả