Lĩnh vực hoạt động

  06/12/2016

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

-  Khai thác quặng sắt;

-  Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;

-  Khai thác quặng kim loại quý hiếm;

-  Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

-  Khai khoáng chưa được phân vào đâu;

-  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;

-  Sản xuất sắt, thép, gang;

-  Sản xuất kim loại mầu và kim loại quý;

-  Buôn bán kim loại và quặng kim loại;

-  Xây dựng nhà các loại;

-  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;

-  Xây dựng công trình công ích;

-  Phá dỡ;

-  Chuẩn bị mặt bằng;

-  Lắp đặt hệ thống điện;

-  Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;

-  Hoàn thiện công trình xây dựng;

-  Đại lý;

-  Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

-  Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

-  Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

-  Vận tải hành khách đường bộ khác;

-  Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;

-  Hoạt động tư vấn quản lý;

-  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

-  Hoạt động tư vấn đầu tư;

-  Hoạt động tư vấn quản lý;

-  Cho thuê xe có động cơ;

-  Giáo dục nghề nghiệp;

-  Đào tạo cao đẳng;

-  Đào tạo đại học và sau đại học;

-  Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;

-  Uỷ thác và nhận uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;

-  Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản.